Goodbye old brand, Welcome BEST4STAGE!

Dovoľujeme si Vás informovať o uvedení našej novej obchodnej značky best4stage. Z pôvodne používaného názvu best4dance sme sa rozhodli názov upraviť na best4stage.

Pre tento krok sme sa rozhodli z toho dôvodu, že slovo „stage“, ktorým sme nahradili „dance“ vystihuje naše súčasné aktivity oveľa presnejšie. V začiatkoch našej činnosti sme sa orientovali výhradne na výrobu tanečného oblečenia pod značkou best4dance. Dnes, po viac než 7. rokoch činnosti sú naše aktivity oveľa komplexnejšie a sú zamerané na kostýmové a scénické potreby umeleckých inštitúcií.

Našu pôvodnú web stránku sme presmerovali na novú web stránku www.best4stage.com, ktorá komunikuje aktuálny obraz našej firmy.
Zároveň sme založili nové profily best4stage na sociálnych sieťach. Best4stage je klasická značka a jej úloha má marketingový charakter.
Obchodné meno, právna forma firmy a fakturačné údaje zostávajú nezmenené.

Best4Dance s. r. o.
Lachova 37
851 036
Bratislava
Slovensko, Európa
IČo: 46 064 265
IČ DPH/VAT/ATU: SK2023222784

Ďakujeme, že ste si našli čas a venovali chvíľku svojho času tejto informácii. Veríme, že sa vďaka výsledkom naše práce a skúsenostiam, ktoré sme nadobudli za posledné roky opäť stretneme pri práci na spoločnom projekte.

Uložiť