Historické spolky

Dobové herecké skupiny, dobové kapely, šermiari

Vystúpenia s historickou tématikou sú nepredstaviteľné bez správneho oblečenia. Pretože sa jedná o reálne ukážky života alebo boja a vystúpenia odohrávajú v exteriéroch za každého počasia, je nevyhnutné, aby boli kostýmy ušité kvalitne, z autentických materiálov ako je napr. koža a vychádzali z historických reálií. Rozumnou investíciou je na mieru ušitá autentická obuv danej historickej alebo kultúrnej epochy.

  • Výroba kompletných historických odevov alebo jeho súčastí.
  • Opravy alebo výmena poškodených dielcov odevu, napr. natrhnutý rukáv.
  • Ušitie dobovej vojenskej rovnošaty a uniformy
  • Kusovú aj sériovú výrobu obuvy na mieru, čižmy, črievice, krpce a pod.