Stroje a technológie

Dobre fungujúca krajčírska dielňa je kombináciou troch zložiek. Kvalitnej organizácie, skúseného a školeného personálu a moderného strojového zázemia. V best4stage sa snažíme udržať všetky tri zložby vo vzájomnej rovnováhe. Našu dielňu sme vybavili strojmi, ktoré pokryjú celé spektrum technických operácii a úkonov, vďaka čomu sme nezávislý a schopný zrealizovaťaj náročné strihové konštrukcie. Stroje obsluhuje skúsený výrobný tím, ktorý sme zostavili z krajčírov – špecialistov na konkrétne úkony a pracovníkov, dokážu zastrešiť zákazku komlexne. Kvalitným riadením dielne dokážeme presné plánovať organizáciu práce, čo pre našich klientov znamená rýchle dodacie lehoty a dodržiavanie termínov.

Strojové vybevennie dielne nepatrí obyčajne k informáciám, ktorú firmy bežne zverejňujú. My sme sa rozhodli otvorene komunikovať naše technické možnosti, pretože komunikujeme s klientmi, ktorí týmto informáciám rozumejú a pômôžu im v rozhodovaní. Vymenované stroje a popis úkonov je iba orientačný, stroje toho dokážu samozrejme viac a v dielnui sme ich schopní obsluhovať na profesionálnej úrovni.

  • Pásová píla
  • Slúži na precízne a rýchle vyrezávanie materiálu vrchového, výstužného materiálu a vnútornej vložkoviny.

  • Obnitkovacie stroje
  • Pre ozdobné štepovania alebo na spájacie svy na textilných a technických materiáloch.Sú určené na zošívanie pletených materiálov a tkanín. 3Ev zapošívací vrchom, spodom, obojstranne krycí. Obsluhujeme 5-nitné stroje, Union Špeciály a 1-ihlové stroje

  • Dierkovací stroj
  • Presné vyseknutie dierky, podľa našej potreby. Napr. dierka s okrúhlinkou, chvostíková dierka.

  • Cik-Cak stroje
  • Pre ozdobné štepovania alebo na spájacie svy na textilných a technických materiáloch

  • Podlepovací lis
  • Používame ho na vystuženie materiálov.

  • Zatvárací lis
  • Slúži na nažehlovanie rôznych emblémov a menoviek

  • Žehliaci lis s odsávaním a ramenom
  • Používame ho na záverečné aj medzioperačné profesionálne žehlenie výrobkov.